Missie

Duits wil een full service onderneming zijn die zich richt op alle activiteiten in de mechanische industrie en dienstverlening met name op het gebied van duurzame energie oplossingen en apparaten- & machinebouw, van advies en ontwerp tot productie.

Visie

Duits streeft ernaar om een marktbepalende betrouwbare voorkeurspartner te zijn voor de Nederlandse en Duitse markt. Dit willen we doen door onze ruime aanwezige kennis en ervaring, evenals ons kenmerkende ondernemerschap beschikbaar te stellen. We zijn innovatief in marktbenadering en product- en conceptontwikkeling, veelzijdig in het aanbod van producten en diensten en betrokken bij onze maatschappelijke omgeving.

Strategie

De strategie van Duits is erop gericht de continuïteit van de onderneming te waarborgen door middel van het vergroten van de waarde van het bedrijf, het excelleren in de levering van producten en diensten aan de klanten en het bieden van een plezierige en uitdagende werkomgeving aan de medewerkers.

SDG 9 – Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie


Investeringen in infrastructuur – transport, irrigatie, energie, informatie en communicatietechnologie – leiden tot groei in productiviteit en inkomen, en verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs.

Technologische vooruitgang biedt namelijk duurzame oplossingen voor economische uitdagingen en milieuproblemen: het creëert nieuwe jobs en zorgt voor betere energie-efficiëntie. Nieuwe jobs en duurzame economische groei genereren meer inkomen, wat leidt tot een hogere levensstandaard. Daarenboven biedt technologische innovatie ook oplossingen voor ecologische uitdagingen.

Lees meer