Als gerenommeerde partner in techniek en duurzaamheid beschikken we als organisatie en medewerker over de certificaten die van belang zijn om ons vak uit te oefenen.

ISO 9001:2015

Duits is sinds 2013 ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

Hiermee zijn we als Duits continu bezig en willen ons telkens verbeteren.

ISO 3834-2

Duits behaalt medio 2019 het ISO 3834-2. De NEN-EN-ISO 3834 certificering is een international erkend kwaliteitsborgingsysteem voor laswerkzaamheden. In deze norm worden alle werkzaamheden op het gebied van lassen omschreven. De ISO 3834 is een kwaliteitsnorm die betrekking heeft op de gehele lasorganisatie. Deze certificering geeft het bewijs dat Duits op het gebied van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft gewaarborgd.

NEN-EN 1090 norm

Ook is Duits medio 2019 in het bezit van het NEN-EN 1090 certificaat. De NEN-EN 1090 is de Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en aluminium constructiewerken. Vanaf 1 juli 2014 is het verplicht dat alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van een CE-markering volgens NEN EN 1090. De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan alle constructieve eisen die in de relevante productnorm (NEN EN 1090) gesteld worden.

VCA Certificaat

Duits is ook VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Bij de VCA certificering staat centraal de veiligheid en gezondheid van de medewerker en het toont aan dat het bedrijf met haar VG-beheersysteem voldoet aan de norm.

Samen met de opdrachtgever hebben we de taak om vakmensen een werkomgeving te bieden waar veilig en efficiënt gewerkt kan worden met machines, gereedschap en materialen. Dit is gezamenlijk belang waar continu invulling aan wordt gegeven en het VCA certificaat van Duits onderstreept dit.

MVO gecertificeerd

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een vorm van ondernemen waarbij een bedrijf een balans probeert te vinden tussen mens (people), milieu (planet) en economische prestaties (profit). Een juiste balans leidt tot betere resultaten voor bedrijf en samenleving.

Om te bepalen of een onderneming duurzaam onderneemt heeft de Metaalunie in samenwerking met de Stichting Adviescentrum Metaal de MVO-monitor ontwikkeld. Deze MVO-monitor is gebaseerd op NEN-ISO 26000, een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aan de hand van de MVO-monitor zijn we beoordeeld op de volgende punten: milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikerbelangen.

Duurzaam ondernemen is de standaard voor de 21e eeuw en staat volop in de belangstelling. MVO certificering is voor Duits dan ook een logische stap.

Met het MVO certificaat behaald in 2010 laten we zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel is van ons bedrijfsbeleid. MVO houdt niet op met het behalen van een certificaat. Om een duurzaam resultaat te bereiken moet bij iedere bedrijfsbeslissing een juiste afweging tussen mens, milieu en bedrijfsbelangen worden gemaakt!

Voor Duits is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend onderdeel van goed ondernemerschap. Duits ziet MVO als een toekomstgerichte manier van zakendoen, integer en transparant, waarbij het bedrijf respect toont en zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid, medewerkers, de omgeving en het milieu.

Goede doelen

Voor Duits is zaken doen gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen dat wij opbouwen door betrokkenheid bij onze medewerkers, klanten en relaties. Duits heeft echter niet alleen oog voor haar kernactiviteiten, maar voelt zich ook betrokken bij organisaties die zich inzetten voor het goede doel en onze lokale omgeving. Duits steunt jaarlijks meerdere goede doelen en lokale verenigingen.

Erkend leerbedrijf

Vakmanschap is de sleutel tot succes: met de juiste vakmensen in huis leg je de basis voor nu en de toekomst. Investeren in vakmanschap voor de toekomst vinden we als Duits belangrijk.

Wij zijn door Opleidingsbedrijf Metaal en Bedrijfsleven gecertificeerd als Erkend leerbedrijf. Dit betekend dat leerlingen bij ons een leerwerktraject en beroepsmatige ervaring opdoen conform de kwaliteitscriteria zoals bedoeld bij de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Voor meer informatie verwijzen we naar OBM-Oost.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?