Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van diensten en/of producten koopt van Duits Sustainable Solutions (hierna genoemd Duits), of wanneer u diensten en/of producten levert aan Duits.

Doel van de verwerking
Om offertes uit te brengen c.q. aan te vragen, orderinformatie en facturen te verzenden en op een efficiënte wijze met u te communiceren zijn wij gerechtigd de hierna genoemde persoonsgegevens op te slaan in ons systeem.

Welke gegevens

Verwerkingsgrondslag
De verwerkingsgrondslag is in het geval van het versturen van orderinformatie en facturatie de uitvoering van een overeenkomst. Voor het versturen van offertes hebben wij toestemming van de betrokkene.
Ook (open) sollicitaties verwerken wij met toestemming van de betrokkene.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens m.b.t. orders en facturatie hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Hierna zullen factuur-, bestel- en betaalgegevens alleen anoniem gebruikt worden voor interne rapportages.
Gegevens van sollicitanten worden maximaal zes weken bewaard, tenzij er nadrukkelijk toestemming is verleend door betrokkene tot samenstellen van een dossier, dan bedraagt de bewaartermijn maximaal twee jaar.

Gegevensopslag
We slaan gegevens op in onze MKG database. Deze software is speciaal ontwikkeld voor order- en facturatie doeleinden. Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een deel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Delen van persoonsgegevens
Duits verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten
U hebt het recht om de opgenomen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen, zie hieronder voor de gegevens.
Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Duits omgaat met uw privacy, dan kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

Verantwoording
Duits neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Duits Sustainable Solutions B.V.
Mercuriusweg 4-6
7202 BS Zutphen
Tel. 0575-543086

Anita Luinge is privacy medewerker binnen Duits en te bereiken via anita@duits.nl.
Daarnaast kunt u, wanneer u vindt dat wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens, een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgevevens.