Zoals ook uit de visie naar voren komt, blijkt dat de kernwaarde van vertrouwen met name wordt bereikt door de betrokkenheid van onze medewerkers, de uitstraling van ons bedrijf, het nakomen van afspraken, het leveren van kwaliteit tegen een juiste prijs en vooral door er te staan als er problemen opgelost moeten worden.

Ook in ons HR-beleid en in het personeelsmanagement brengen we bovenstaande kernwaarde tot uitdrukking. Dit is gestoeld op de overtuiging dat een plezierig en veilig werkklimaat met zorg voor de duurzame beschikbaarheid van adequaat opgeleide, vitale en gemotiveerde medewerkers voor Duits zowel op korte als op langere termijn een kritische succesfactor is.
Ons HR-beleid kent daarbij de volgende uitgangspunten: